www.exclusievewoningen.be

HUIZEN EN VILLA'S IN HOGERE PRIJSKLASSE

 • artikels
 • -
 • contact
 • -
 • home
 • beleggingsvastgoed
 • beleggingsvastgoed
 • stoelmassage
 • appartement te koop Oostende
 • vakantiehuis Andalusië
 • beleggen in vastgoed
 • In de rubriek ARTIKELS zoomen we in op een aantal woongerelateerde thema's.

  Overzicht onderwerpen:

 • EPC - energieprestatiecertificaat
 • Groene lening
 • Jacuzzi / Bubbelbad
 • Kangoeroewonen
 • Zelf woning verkopen
 • huis te koop Brugge

  LOPPEM
  845.000 €

 • huis te koop De Panne

  DE PANNE
  795.000 €
  745.000 €

 • huis te koop Izegem

  EMELGEM
  OP AANVRAAG

 • DE GROENE LENING

  Wat houdt de groene lening in?

  Wie gaat lenen voor energiebesparende investeringen, krijgt een intrestkorting. De groene lening komt er in de praktijk op neer dat de overheid 1,5 procent van de intrestlasten voor haar rekening neemt wanneer je geld gaat lenen om een energiebesparende investering te doen in huis. Volgens een berekening van het kabinet van staatssecretaris Bernard Clerfayt, die verantwoordelijk is voor milieufiscaliteit, zouden er in 2009 ongeveer 150.000 groene leningen worden afgesloten, voor een gemiddeld bedrag van 7.000 euro. De verwachting is dat in 2010 en 2011 het aantal groene leningen zal verdubbelen. De regering gaat er ook van uit dat de groene lening de economische activiteit in ons land ondersteunt. De hoop is dat het de komende vijf jaar 12,5 miljard euro aan ecologische investeringen oplevert.

  Voorwaarden groene lening?

  Elke particulier die een woning bezit, heeft het recht die steunmaatregel aan te vragen. Hij moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Hij moet de overheidssteun aanvragen op het ogenblik dat hij het contract van de lening met zijn bank afsluit.
 • De aanvraag moet gebeuren vóór 31 december 2011. Die maatregel heeft als doel de economie te doen heropleven en is slechts tijdelijk. Die treedt wel retroactief in werking op 1 januari 2009.
 • De groene lening mag uitsluitend slaan op energiebesparende investeringen in de woning van de particulier.
 • De investering in kapitaal moet minimaal 1.250 en mag maximaal 15.000 euro per jaar, per persoon en per woning bedragen.
 • Wat de aard van de lening betreft, mag het zowel gaan om een hypothecaire lening als een lening op afbetaling.
 • De tegemoetkoming van de overheid wordt rechtstreeks afgetrokken door de bank waar de lening wordt afgesloten. Wie de voorbije maanden dus al geleend heeft voor een energiebesparende investering, kan het best eens bij zijn bank aankloppen.

  Welke uitgaven komen in aanmerking voor groene lening?

  Het koninklijk besluit somt ook de werken op die de intrestbonus kunnen genieten.

 • Het gaat om de vervanging van oude stookketels.
 • De installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie.
 • De plaatsing van zonnecelpanelen.
 • De plaatsing van dubbele beglazing.
 • Dak-, muur- en vloerisolatie.
 • De installatie van thermostatische kranen en van een kamerthermostaat met tijdsinschakeling.
 • Ook de energieaudit van een woning komt in aanmerking.
 • Andere federale steunmaatregelen?

  Elke belastingplichtige die zulke werken laat uitvoeren, geniet natuurlijk al van een belastingvermindering van 40 procent. In het geval van belastingvermindering moet de particulier de investering aanvankelijk helemaal alleen dragen. Pas veel later ontvangt hij een korting via de belastingen. De groene lening heeft als doel onmiddellijke financiële steun aan de gezinnen te verlenen. "We willen de bevolking er echt toe aanzetten in energiebesparende maatregelen te investeren. Maar niet iedereen beschikt over de nodige middelen. Bovendien moeten we in deze tijden van crisis vermijden dat een lening op de koopkracht drukt. Daarom verleent de overheid, in een partnership met de banken, een onmiddellijke financiële tegemoetkoming aan de gezinnen", preciseert men op het kabinet van Bernard Clerfayt.

  webdesign gent privacy